A Megane gyári rádiójának hangerő beállításai (2000. évnél későbbi modellek)

Technikai kategória: 

A bekapcsoláskori hangerőről a következőket írja az angol nyelvű leírás:
"The radio will start again the same volume as before (with a minimum volume of 7 and a maximum of 15)."
Azaz: a rádió ugyanazzal a hangerővel kezd szólni mint a kikapcsolás előtt, de legalább 7-es és legfeljebb 15 hangerővel.
További információk a hangerő változásairól: "The volume of the traffic information can be different from the normal listening and this difference can be saved.
azaz: a közlekedési információ hangereje különbözhet a normál hangerőtől és a különbség tárolható. (ennek leírása sehol nem található a továbbiakban :))) ) (Aki mégis tudja, hogyan kell, írja meg nekünk és közzé tesszük, mindnyájunk okulására! - a Szerkesztő)
The radio is fitted with an automatic thermic protection wich reduce the audio volume in case af over heating of the radio.
azaz: a rádió automatikus hővédelemmel rendelkezik, amely csökkenti a hangerőt a rádió túlmelegedésekor.

 Telamon Glass Kft