Amit az alvázszámról tudni érdemes

A legtöbb országban kötelező a gépjárműveket ellátni egy egyedi azonosító jellel, az alvázszámmal. Angol megfelelője a VIN (Vehicle Identification Number). Az alvázszám rendszerét az ISO 3779 és 3780 szabványok szabályozzák.

Az alvázszám 17 karakterből áll, amelyek lehetnek az angol ábécé betűi és számok a következő megkötésekkel:

  • nem tartalmazhatja az I, O és Q karaktereket
  • az évszám azonosításhoz nem alkalmazzák a Z és 0 karaktereket.
  • az utolsó négy karakter csak numerikus lehet.

Az alábbiakban egy konkrét példán keresztül igyekszünk magyarázatot adni az alvázszám egyes karaktereinek értelmezéséhez.

V F 1 L A 0 B 0 5 2 0 0 0 0 0 0

 Telamon Glass Kft